Leendő elsősöknek

Energiahatékony Iskola 2019

Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

eKréta belépés

Határtalanul

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

Fenntarthatósági témahét

2019/2020. tanévi általános iskolai beiratkozás

Colored-pencils-pencils-24173416-2560-1600

2019/2020. tanévi általános iskolai beiratkozás időpontjai a következők:

 

  • 2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra
  • 2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-          A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

-          Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről. Nyilatkozat letöltése

-          Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskola érettségi szakvélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

-          Gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.

-          Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról. Nyilatkozat letöltése

-          A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

-          Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcstan vagy az állami etikaoktatást igényli gyermeke számára. Nyilatkozat letöltése

-          Tájékoztatás az eÜgyintézés felületéről. Tájékoztató letöltése

Az iskola vezetősége

2019. évi Önkormányzati Nyári Napközis Tábor a Szent-Györgyi Albert Agóra szervezésében

AGORA_logo_.original

Letölthető dokumentumok:

Szülői tájékoztató a táborról

Jelentkezési lap

Adatvédelmi nyilatkozat

Szavalóverseny

„A költészet a lélek ünnepe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok.”

(Simai Mihály)

 

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került az iskolai szavalóverseny. A diákok remekül felkészültek a megmérettetésre, ennek köszönhetően a március 20-i délutánon számos magas színvonalon előadott verset hallgathattunk meg.

A verseny helyezettjei:
5-6. évfolyamon:
1. Nacsa Gábor 6.a
2. Kaczur Izabella 6.a
3. Lengyel Lili 5.a és Szarvas Csenge 5.b

7-8. évfolyamon:
1. Kovács Eliza 7.b
2. Szőke Panna 8.b
3. Katona Lia 7.b és Papp Vivien 7.c

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

Balatonkenesei nyári tábor 2019

Név: Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor

Cím: 8173 Balatonkenese, Alteleki út 40.Telefonszám: 88/481-855 (a táborozás ideje alatt működik)

A SZÜLŐKNEK SZEMÉLYESEN KELL AZ NGSZ-NÉL ( Huszár u. ) A JELENTKEZÉSI LAPOKAT LEADNI! Határidő: április 12.!

Minden információ és a jelentkezési lap is letölthető a www.ngsz.hu weboldalról.

A tábor szolgáltatásait az veheti igénybe, aki

*aki elsősorban a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanban a Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett, másodsorban Szeged város közigazgatási területén működő alapfokú nevelési-oktatási (tag)intézményben tanul, és a naptári évben (2019) betölti a 10. életévét, de nem tölti be a 15. életévét, valamint az utolsó félévi magatartás érdemjegye jó, vagy példás,

*aki a jelentkezési lapon megadott adatainak kezeléséhez hozzájárul,

*aki rendelkezik a táborozáshoz előírt szülői nyilatkozattal a gyermek egészségi állapotára vonatkozóan,

*aki előzetesen – a meghatározott időpontig – befizette az étkezések 23.000 Ft/fő térítési díját,

*akinek a táborozáson való részvételét az oktatási (tag)intézményvezetője a Jelentkezési lapon aláírásával javasolta,

*aki vállalja, hogy a táborozással járó előírásoknak (Házirendben foglaltaknak) eleget tesz, melyet a Jelentkezési lapon – szülőjével (törvényes képviselőjével) együtt – előzetesen aláírásával igazolt,

*aki szerepel az aktuális turnus hivatalos – NGSZ által hitelesített – részvételi jegyzékén.

A turnusok feltöltése a jelentkezések elbírálását követően, a Jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében történik!

Turnusok időpontjai és táborvezetői:

I. turnus: 2019. június 24 – 2019. július 3. (táborvezetője Szivák Zoltán) a turnus programja

II. turnus: 2019. július 3 – 2019. július 12. (táborvezetője Dorka Péter) a turnus programja

III. turnus: 2019. július 12 – 2019. július 21. (táborvezetője Dorka Péter) a turnus programja

IV. turnus: 2019. július 21 – 2019. július 30. (táborvezetője Jáger Nikoletta) a turnus programja

V. turnus: 2019. július 30 – 2019. augusztus 8. (táborvezetője Tarjánné Kádár Piroska) a turnus programja

VI. turnus: 2019. augusztus 8 – 2019. augusztus 17. (táborvezetője Gégény Gáborné) a turnus programja

Szülői nyilatkozat letöltése

Házirend letöltése

image

Energiahatékony Iskola 2019

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. által meghirdetett, a Virtuális Erőmű Program TM Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatán iskolánk elnyerte az “Energiahatékony Iskola 2019″ címet. A 2018. március 6-án meghirdetett VEP2 program célja az volt, hogy a Virtuális Erőmű Program 2030-ra Magyarország második legnagyobb erőműve legyen. Ehhez a célhoz kerestek közreműködő vállalatokat, önkormányzatokat, és oktatási intézményeket.

A megtisztelő elismerést iskolánk az évek óta működő, átgondolt és tudatos Ökoiskolai szemléletének köszönheti, melynek keretén belül nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek egészséges életmódra nevelésének (táplálkozás, kerékpáros közlekedés, mozgás), az iskolai környezet tanulóbarát fejlesztésére (fűszernövények ültetése, komposztálás) és a külső partnerek felkutatásában valósul meg, céljaink elérése érdekében. Energiatakarékosság, hulladékhasznosítás témakörben a CSEMETE szervezettel együttműködve foglalkozásokat szervezünk tanulóink számára. A tudatos vásárlás, reklámok ismereteivel a felsős évfolyamokat célozzuk meg, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, energiatakarékosság lehetőségeivel pedig az alsós évfolyamnak szervezünk foglalkozásokat.

A program kidolgozója Földeák Imréné, iskolánk tanára. A megvalósítás diákjaink, szüleik és nevelőtestületünk tagjai aktív részvételével és felelősségvállalásával valósul meg. Az oklevelet iskolánk vezetője, Dr. Szabóné Dancsik Tünde vette át a parlamentben Szili Katalin miniszterelnöki megbízottól, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának (NFFT) tiszteletbeli elnökétől.

20190308_080742

Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-áról

Kedves Szülők!
Az iskolánkat támogató „A Szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány” rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek a személyi  jövedelemadó 1%-ának az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását lehetővé teszi.
Alapítványunk támogatja iskolánk diákjai számára a szabadidős tevékenységeket, tanulóink jutalmazását, a különféle versenyek nevezési díját és útiköltségét, az idegen nyelv tanítását és a számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek javítását.
A tavalyi évben tanítványaink szülei 519.570 Ft-tal támogatták az alapítványi vagyont a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával.
Tisztelettel megköszönjük, ha személyi jövedelemadója 1%-át iskolánk alapítványának juttatja el!
A rendelkező nyilatkozat iskolánk honlapjáról letölthető, valamint az iskola portáján átvehető.
Az alapítvány kuratóriuma

Hittan

Tisztelt Szülők!

Az Nkt. 2011. évi CXC.tv.35.§ (1) alapján 2013.szeptember 1-jétől felmenő rendszerben bevezetésre került kötelező tantárgyként az etika vagy az e helyett választható hit-és erkölcstan. A 2019/20-as tanévben az 1-4. és az 5-8. évfolyamos tanulók – szülői nyilatkozat alapján – választhatnak a tantárgyak közül.

Az érdeklődő szülőket ( EMMI rendelet 182./A.§(1)-(2)) szeretettel várjuk iskolánkban 2019. március 5-én 15 órakor a következő egyházak képviselőinek tájékoztatójára.

 

Magyar Katolikus Egyház (római , görög)

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

HIT Gyülekezete

 

Ezen a fórumon lehetőségük lesz a hitoktatókkal való személyes találkozásra.

Tisztelettel:

 Az iskola vezetősége