Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

Határtalanul

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

A Nemzetiségek Házában jártunk

Az iskola 3.a osztályos tanulói 2017. március 25- én a Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesületének meghívására német nyelvű műsort adott az egyesület fennállásának évfordulóján. Képek itt!

Beiratkozás

2017/2018. tanévi általános iskolai beiratkozás időpontjai a következők:

 

  • 2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig,
  • 2017. április 21. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-          A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

-          Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

-          Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskola érettségi szakvélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

-          Gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.

-          Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról. Nyilatkozat letöltése

-          A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

-          Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit-és erkölcstan vagy az állami etikaoktatást igényli gyermeke számára. Nyilatkozat letöltése

 

 

Az iskola vezetősége

Balatonkenesei nyári tábor

Név: Balatonkenesei Gyermek- és Ifjúsági Tábor

Cím: 8173 Balatonkenese, Alteleki út 40.Telefonszám: 88/481-855 (a táborozás ideje alatt működik)

AZ IDEI TANÉVTŐL KEZDVE A SZÜLŐKNEK  SZEMÉLYESEN KELL AZ NGSZ-NÉL  ( Huszár u. ) A JELENTKEZÉSI LAPOKAT LEADNI!

Minden információ és a jelentkezési lap is letölthető a www.ngsz.hu weboldalról.

 A tábor szolgáltatásait az veheti igénybe, aki

•             elsősorban a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanban a Szegedi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett, másodsorban Szeged város közigazgatási területén működő alapfokú nevelési-oktatási (tag)intézményben tanul, és a jelentkezés időpontjában betöltötte a 9. de nem töltötte be a 13. életévét, valamint az utolsó félévi magatartás érdemjegye jó, vagy példás,

•             a kívánt turnusban van még szabad hely (a turnusok feltöltése a Jelentkezési lapok leadásának sorrendjében történik),

•             rendelkezik a táborozáshoz előírt szülői nyilatkozattal a gyermek egészségi állapotára vonatkozóan,

•             előzetesen – a meghatározott időpontig – befizette az étkezések 2.200 Ft/fő/nap térítési díját, ÖSSZESEN 22.000 Ft-ot

  • az oktatási intézmény vezetője a Jelentkezési lapon aláírásával javasolta a táborozáson való részvételét,

•             vállalja, hogy a táborozással járó előírásoknak (Házirendben foglaltaknak) eleget tesz, melyet a Jelentkezési lapon – kiskorú esetében szülőjével (törvényes képviselőjével) együtt – előzetesen aláírásával igazolt,

•             szerepel az aktuális turnus hivatalos – NGSZ által hitelesített – részvételi jegyzékén.

Turnusok időpontjai, táborvezetői és programjai:

I. turnus: 2017. június 24 – 2017. július 3. (táborvezetője Gégény Gáborné)

II. turnus: 2017. július 3 – 2017. július 12. (táborvezetője Dorka Péter)

III. turnus: 2017. július 12 – 2017. július 21. (táborvezetője Tőke Anita)

IV. turnus: 2017. július 21 – 2017. július 30. (táborvezetője Jáger Nikoletta)

V. turnus: 2017. július 30 – 2017. augusztus 8. (táborvezetője Tarjánné Kádár Piroska)

VI. turnus: 2017. augusztus 8 – 2017. augusztus 17. (táborvezetője Gégény Gáborné)

1%

Tisztelt Szülők!

Kérjük, támogassák az iskolánk működését segítő alapítványunkat!

Az Alapítványunk célkitűzései között szerepel ( a teljesség igénye nélkül )az iskolai rendezvények, programok szervezésének támogatása,a versenyekre való utazás költségének a megtérítése,  a tanulók jutalmazása, a diákok szociális helyzetének kompenzálása iskolai rendezvények esetében, az intézmény számítástechnikai eszközparkjának a fejlesztése.

Ha Önök is egyetértenek alapítványunk céljaival, akkor kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák a közhasznú szervezetünket!

Kérjük, hogy a „Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1 + 1 %-áról”, azaz „EGYSZA” nevű nyomtatványon a kedvezményezett adószámához iskolai alapítványunk adószámát írják!   Adószámunk: 19083632-1-06.

A rendelkezést legkésőbb 2017. május 22-ig nyújthatják be az állami adóhatósághoz az alábbi módok valamelyikén:

 ÖNADÓZÁS ESETÉN

*    az adóbevallási nyomtatvány részeként az „EGYSZA” lap kitöltésével papír alapon vagy

*    az adóhatóság honlapján közzétett kitöltő program segítségével kitöltött és kinyomtatott „16EGYSZA” lap lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán

vagy

*    a kitöltő programmal kitöltött „16EGYSZA” nyomtatványt elektronikus űrlapként elektronikus úton.

MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS ESETÉN:

a „16EGYSZA” nyomtatvány kitöltésével, melyet lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttathatja el munkáltatójához. Ez esetben a beadási határidő: 2017. május 10.

Köszönjük, hogy időt szentel a rendelkező nyilatkozat kitöltésére, és személyi jövedelemadójának 1 %-ával A szegedi Tarjánváros III. Számú Általános Iskoláért Alapítványt támogatja!

A Kuratórium tagjai

Szeged, 2017. március 9.

Rendelkező nyilatkozat

Ebédbefizetés

Tájékoztató az étkezési térítési díj INTÉZMÉNYÜNKBEN TÖRTÉNŐ ( Szeged, Építő u. 9. ) befizetési napjairól

Április hónapra: 2017.03.22. 7:00-13:40

                              2017.03.23. 10:00-17:00

Május hónapra: 2017.04.24. 7:00-13:40

                             2017.04.25. 10:00-17:00

Június hónapra: 2017.05.22. 7:00-13:40

                              2017.05.23. 10:00-17:00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy csak a fentiekben megjelölt időpontokban lehetséges az intézményünkben az étkezési térítési díjat befizetni! Minden más esetben az NGSZ közétkeztetési csoportjához kell fordulni ( Szeged, Huszár utca 1.;  62/561-960; kozetkeztetes@ngsz.hu )!

Lehetőség van a korábbi tájékoztatásnak megfelelően az étkezési térítési díj ONLINE BEFIZETÉSÉRE IS!

Az étkezés lemondására az NGSZ közétkeztetési csoportjánál van lehetőség 62/ 561-960-as telefonszámon!

Médiásaink és az Egyben Vagyunk Közhasznú Egyesület közös kirándulása Budapestre

Iskolánk az Egyben Vagyunk Közhasznú Egyesületnek köszönhetően egy pályázaton vesz részt, melynek keretében a média iránt érdeklődő diákok a hétfői médiaszakkörön megismerkedtek a filmkészítés, rádiózás apró rejtelmeivel. Rádiólátogatáson vettek részt, vágóprogram használatát sajátíthatták el.

Március 10-én pedig Budapestre látogattunk az MTVA Látogatóközpontba, valamint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 3 órás buszos reptérlátogatásán vettünk részt. Nagyon klassz napot töltöttünk együtt!

Március 28-29 között ismét izgalmas kirándulás elé nézünk, a szolnoki RepTárba látogatunk el, ahol filmet is forgatunk!

Médiaszakkörösök

01Névtelen

Közétkeztetés rendje

A köznevelési fenntartó fenntartásában, Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézmények (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, kollégiumok, Klúg Péter Intézmény) Közétkeztetés rendjéről

szóló dokumentum letöltése: itt