Amennyiben, kattintson IDE

Digbiosz « Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leendő elsősöknek

Határtalanul

Energiahatékony Iskola 2019

Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

eKréta belépés

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

Fenntarthatósági témahét

Digbiosz

Új anyag feldolgozás: A tajga   /  The Taiga

A biológia tantárgyat ebben az osztályban angol nyelven tanítom. Az osztály jó képességű tanulókból áll. Angol kommunikációs szintjük lehetővé teszi, hogy óráimon a célnyelven fejlesszem természettudományi kompetenciájukat. A diákok szívesen, és választékos angolsággal nyilvánulnak meg  egy-egy téma kapcsán. Gyakran alkalmazok IKT eszközöket, mellyel a diákok digitális kompetenciáját fejlesztem. A tanítási óra anyagát SMART Notebook 11 programmal készítettem. A diákok szeretnek az interaktív táblánál dolgozni, motiváltabbak és aktívabbak azokon az óráimon, amikor digitális eszközt használunk.

Az órát ismétléssel kezdtük, ahol az elmúlt órák anyagából a mérsékelt övi füves puszták és a lombhullató erdők állatait kellett bemutatniuk. Az állatokat egy dobókocka segítségével választottuk ki, majd mindenkinek kellett egy-egy jellemző mondatot mondania az illető állatról. Aktívan vettek részt a feladatban és jó tárgyi tudással mutatták be a tanult állatokat. Figyelniük is kellett egymásra a feladat megvalósításában, így szociális kompetenciájuk is fejlődött.

Az új anyagot egy rövid filmmel vezettem be a tajgáról.

https://www.youtube.com/watch?v=MJALo3vGFG0

Ezt követően a kivetített képernyőn látható térképről kellet leolvasniuk a tajga biom elhelyezkedését, majd az éghajlati diagram alapján kellett megfogalmazni a klimatikus jellemzőket, valamint megtalálni az összefüggést a földrajzi elhelyezkedés és a klíma között. Induktív módon, az általánosítás gondolkodási műveletét használva, elemezve jutottunk el a tajga biom általános jellemzéséhez. Ezután a megfelelő tankönyvi szöveg elolvasása után pármunkában lejegyzetelték a tajga öv jellemzőit a füzetükbe. A diákok aktívan és szívesen vettek részt a feladatban.

A fenyőerdők jellemzőinek tárgyalását szintén egy rövid filmmel vezettem be.

https://www.youtube.com/watch?v=qPQwnPIRn3U

A tanulóknak a film alapján kellett beszélniük a fenyők alkalmazkodásáról  a szélsőséges éghajlati viszonyokhoz. Jó gondolatokat fogalmaztak meg, korábbi ismereteiket jól használták. Ezután pármunkában kellett a táblán látható, a fenyőerdők alkalmazkodásáról szóló mondatokat kiegészíteni a tankönyvi szöveg alapján. A mondatok nem egyeztek a tankönyvi szöveggel, így értelmezniük is kellett. Ebben a feladatban nemcsak problémamegoldó, hanem idegen-nyelvi és társas kompetenciájuk is fejlődött. A mondatokat végül a táblánál ellenőriztük. Szívesen vettek részt a feladatban.

Az óra következő részében csoportmunkában dolgozták fel a tajga erdő 3 fáját. Három csoportot hoztam létre, amelyek egy-egy fát tanulmányoztak. Ezek a lucfenyő, Norway spruce, a vörösfenyő Europen larch és a nyírfa Silver birch voltak. Amikor készen voltak, a csoportoknak a táblánál a SMART eszköztárában található Category sort feladatban képeket kellett megfelelő halmazba rendeznie. Utána mindhárom csoport szóban mutatta be a fát az osztálynak, amit feldogozott. Házi feladatként egy összefoglaló táblázat kitöltését adtam a tajga erdő fáiról.

Úgy gondolom, hogy az óra a kitűzött célokat elérte. A NAT követelményeinek megfelelően több kulcskompetencia fejlesztése is megtörtént. Ezek a természettudományi és környezettudatos, az idegen-nyelvi, a digitális és szociális kompetenciák. A tanulók az új anyagot elsajátították, régebbi ismereteiket jól alkalmazták és szintetizálták. Az órában aktívan részt vettek és szépen, a biológia szakszókincsét megfelelően használva kommunikáltak. Volt egy feladat, amire nem jutott idő, de ezt házi feladatként kapták, amit a következő órán ellenőrzünk majd le.

Dr. Molnár Lajosné

DSC00017