Amennyiben, kattintson IDE

Digének « Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leendő elsősöknek

Határtalanul

Energiahatékony Iskola 2019

Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

eKréta belépés

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

Fenntarthatósági témahét

Digének

Az éves tanmenet szerint az Ó jertek énekeljünk című angol kánon feldolgozása volt az óra feladata, melyet a digitális oktatási eszközök segítségével értünk el. (http://www.mozaweb.hu/Lecke—O_jertek_enekeljunk-99159)

Ez nem mindennapos az iskolánkban, mivel nem minden ének-zene órán van lehetőség, ilyen eszközök használatára.

Az óra elején az énekes köszönés alkalmával a szolmizációs kompetenciák megjelentek, majd a ritmikai elemek ismétlése is megtörtént mozgásos formában. Ez még nem okozott meglepetést a diákoknak, hiszen minden óra hasonlóan kezdődik. Amikor viszont, közöltem velük, hogy a mai alkalommal nem lesz szükségük a füzetekre és a tankönyvekre, akkor csillant fel először a szemük.

Az IKT-s eszközök bevezetéséhez a Hull szilva kezdetű dalt választottam, melyet az általam is az órán használt Finale program (http://www.finalemusic.com/, http://www.finale.hu/termekek.htm) segítségével készítettem egy feldolgozást reggae stílusban, mellyel együtt énekelve igen nagy tetszést keltett a gyermekek körében, látva ezen egyszerű megoldási módszerét a népdal feldolgozásának.

Ritmikai előkészítésként még a Hídló végén kezdetű dalt (https://www.mozaweb.hu/Lecke-ENK-Enek_Zene_5-Hidlo_vegen-99152) választottam, melyet mozgásos ritmusbemutatásról kellett felismerniük, majd a közös elénekléshez a szintetizátor szolgáltatta digitális hangjait és lehetőségit felhasználva több stílusban is megszólalt a dal.

A kánon műfajának előkészítéséhez is általam szerkesztett ritmus wav fájl meghallgatásáról kellett felismerniük a tanulóknak a már tanult dalt (Bárdos Lajos: Rétre hívó http://www.mozaweb.hu/Lecke—Retre_hivo-99155).

Közben az anyag követése érdekében egy általam készített Powerpointos vetítés segítette a gyermekeket, melyeket a házi feladat elvégzéséhez emailben küldtem el nekik.

Mindezen bevezetés és változatosság igencsak lekötötte őket és fenntartott az érdeklődésüket, valamint a folyamatos éneklés vidám hangulatot csempészett a napjukba.

Az új kánon feldolgozása a következőképpen történt: a Finale programba előkészítettem a dal kottaképét, melybe együtt írtuk be a szolmizációs hangokat.

Ezen program már nem aratott akkora sikert egyrészt, mert már nemcsak a megtanult és kivetített dalokat kellett énekelni, hanem az eszüket kellett használni és megfejteni a hangok szolmizációs neveit, valamint az eddigi „semmittevés” (nem kellett a füzetben semmilyen jegyzetet készíteniük, valamint semmilyen más önálló tevékenységet sem kellett végezniük) a fáradtságukhoz vezetett.

A program segítségével még lehetőség lett volna a kánon sokadszori megszólaltatására: digitális hangforrás (a Finale midi hangformátuma) és a gyermekek hangja együttműködésével, de erre ezen óra folyamán már nem volt lehetőség.

Sok kiaknázatlan lehetőség van az IKT-s eszközök iskolai használatában, melyek segíthetnek a sok új információ könnyebb feldolgozásában, de nem helyettesíthetik a hagyományos eszközöket. Ezt a saját órám alkalmával is megfigyelhettem, mert egy „szokásos” órán a megszokott cselekvéssorozatok által több konpetenciát is fejlesztenek a gyermekek: kottaírás során a térbeli koordinációs készségük is fejlődik, jegyzetelés közben a logikai készségük, stb.

A digitális oktatási technikák segíthetnek, de nem helyettesíthetik a hagyományosakat, a kettő együttes használata vezethet a mai digitális generáció helyes, naprakész okításáshoz.

DSC00036