Amennyiben, kattintson IDE

Digitöri « Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leendő elsősöknek

Határtalanul

Energiahatékony Iskola 2019

Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

eKréta belépés

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

Fenntarthatósági témahét

Digitöri

Az alkotmányos királyság Franciaországban című tanítási órához

A tanítási óra a Forradalmak kora című témakörhöz kapcsolódott. Célja volt, hogy a nagy francia forradalom 2. szakaszának eseményeit kronologikus sorrendben feldolgozzák a gyerekek, valamint a feudális rendszer átalakulásának folyamatát érzékeljék, és egy új államforma jellemző jegyeit megértsék. A történelmi térben és időben való tájékozódás alapkészségeinek további fejlesztésére is sor került.

A tanítási óra elején motiválásként Betűrejtvény játékkal a már megtanult fontos fogalmak felidézésére került sor. Az önálló írásbeli feladatmegoldással páros munkaformában nemcsak ezt a feladattípust gyakorolták a tanulók, hanem a lényegkiemelő gondolkodás fejlődéséhez is segítséget kaptak. A feladat ellenőrzése az interaktív táblán történt. Majd a táblára kivetített térképen kellett a földrajzi térben elhelyezni az adott téma helyszínét. Az interaktív térkép felhasználásával szemléletesebbé kívántam tenni a topográfiai készségfejlesztést.

Az előző óra tananyagának ismétlésére többféle módszert és IKT anyagot használtam. A francia társadalom szerkezetének bemutatására kiválóan alkalmas volt a learningapps Párkereső típusú feladata. Lásd: https://learningapps.org/myapps.php. Majd a forradalom kitörésének okait egy Smartart–ábra segítségével értelmeztük frontális osztálymunka formájában. A forradalom első szakaszának eseménysorrendjét ismét learningapps egyszerű sorba rendezés feladattípussal ismételtük át.  Lásd: https://learningapps.org/myapps.php.

Az új anyag feldolgozása során az események menetének megbeszélésekor, valamint a forráselemzéskor is egy előre elkészített ppt diasort használtam. A fő események megismertetésére önálló szövegfeldolgozás, lényegkiemelő olvasás módszerével került sor. A legfontosabb feladat a feudális rendszer felszámolási folyamatának megértetése volt. A problémamegoldó gondolkodási képességek fejlesztése egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazásával valósult meg.  Ehhez nagy segítséget nyújtott az interaktív táblán kivetített jellemzők felhasználása. A további ismeretbővítés forráselemzéssel történt. Lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_%C3%A9s_polg%C3%A1ri_jogok_nyilatkozata. A kiválasztott történelmi dokumentum elemzése kis egységekre bontva tanulópárokban történt. A dokumentum képe kiváló alkalmat nyújtott a szemléltetés adta lehetőségek kihasználására.

Az alkotmányos királyság működését, felépítését ismét egy Smartart–ábra segítségével értelmeztük. Az elemzés, következtetés, általánosítás hármas gondolkodási műveleteit alkalmazva határoztuk meg e fontos történelmi fogalom fő sajátosságait. A tanári prezentáció képéből, kiegészítő szövegeiből gyorsan sikerült jó következtetéseket megfogalmazni.

Végül a tanítási órát a forradalmi himnusz, a Marseilles meghallgatása zárta. Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g

PPT letöltése