Amennyiben, kattintson IDE

Dignémet « Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leendő elsősöknek

Határtalanul

Energiahatékony Iskola 2019

Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

eKréta belépés

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

Fenntarthatósági témahét

Dignémet

Előzmények: A tanítási órát megelőzően témazáró dolgozatot írtak a tanulók. A témazáró feladatsort már kijavítottam az érintett tanítási óra előtt. A számonkérés 2 feladata az átlagosnál gyengébb tanulói összteljesítményt mutatott. Ezért gondoltam, hogy a tanítási órát e két feladatot számon kérő nyelvtani ismeretek felidézésével, ismételt begyakorlásával kezdem. Erre a célra kiváló eszköznek bizonyult a www.learningapps.org oldalon saját magam által készített „Keresd a párját!” ill. a „Legyen Ön is milliomos!” rendszerű tankocka alkalmazása. Előzővel a személyes névmások tárgy- és részes esetű alakjait tudtuk még egyszer felidézni, bevésni, a második játék alkalmazásával az elöljárók jelentését tudták a tanulók memóriájukban rögzíteni. A NAT szerint : „Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása.” A helyes beszéd és írás kialakításához azonban szükséges a nyelvtani ismeretek életkornak megfelelő módon való elsajátítása is. 10- 11 éves tanulókról van szó, a játék mindenképpen életkoruknak megfelelő módszer. Azáltal, hogy a gyermekek látják,kiejtik, mozgatják a szavakat, több érzékszervükön keresztül is történik a szükséges fogalom bevésése.

A tanítási óra fő részében a „Tauschen- Ein Bauernmärchen” szöveget dolgoztuk fel. A feldolgozás első lépéseként hangos olvasási módszert választottam. Fontosnak tartom, hogy tanulóim kiejtését a lehető legtökéletesebbre fejlesszem, ez többek között így is lehetséges.

A szöveghez kapcsolódó első feladat ugyancsak a korábban említett www.learningapps.org oldalon saját használatra készített sorba rendezési feladat volt. Az olvasmány mondatait, eseményeit kellett a gyermekeknek megfelelő időrendbe állítaniuk.

A szöveg megértésének ellenőrzésére a www.kahoot.it oldalon szerkesztettem a tanulók számára kvíz- kérdéssort. Azt mondhatom, a játék rendszere maga telitalálat, hiszen a kérdések megválaszolásához valamilyen „okos” eszközre van szükségük a játékban részt vevőknek. Esetünkben ezek az iskolai táblagépek voltak. A mai gyermekek számára nem ismeretlen ez a technikai eszköz, azt szerettem volna megmutatni tanulóimnak, hogy az általuk annyira kedvelt informatikai eszközöket bátran a tanulás szolgálatába is lehet állítani. A kérdések helyes megválaszolása az olvasási készséget, a koncentrációs készséget, a gyorsaságot fejleszti a tanulóknál.

Ugyanez a játék más tartalommal szintén alkalmas volt a feldolgozott szövegbe bújtatott nyelvtani ismeret, a Präteritum igeidő alakjai (erős igéknél) gyakoroltatására is.

Azt gondolom, a tanítási óra elérte a kitűzött oktatási, nevelési célokat, ezen kívül pedig az IKT eszközök használata miatt élményt is szerzett tanulóimnak.

 

Kovács Éva