Amennyiben, kattintson IDE

A könyvtárról « Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leendő elsősöknek

Határtalanul

Energiahatékony Iskola 2019

Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

eKréta belépés

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

Fenntarthatósági témahét

A könyvtárról

Az iskolai könyvtár feladata

Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára kölcsönöz.

A könyvtár segíti a tanulók és pedagógusok tanórákra, egyéb programokra való felkészülését, valamint a diákok számára a délutáni szabadidő hasznos eltöltését. Fontosnak tekinti az olvasás népszerűsítését, a tájékozódó és a problémamegoldó képesség fejlesztését, a projektszerű feladatok megoldását. A könyvtárórákon a kézikönyvek, szakkönyvek használatára, az önálló könyvtári tájékozódáshoz szükséges alapvető ismeretek elsajátítása az elsődleges feladat.

 

A könyvári rend

Az iskolánk 8 évfolyamos, így szükséges, hogy a könyvtárban elkülönülten kerüljenek elhelyezésre az alsó tagozatosoknak szóló szépirodalmi művek. Az ő korosztályuknak megfelelő tájékoztató táblák segítik az eligazodást.

A kézikönyvtár könyvei szintén elkülönítve kaptak helyet az állományunkban. A tankönyvek, tanulást segítő szakkönyvek, ismeretterjesztő művek ETO-rendben vannak elhelyezve, a szépirodalmi művek betűrendben. A tájékozódást útbaigazító táblák, a könyvek gerincére ragasztott Cutter-számok, illetve raktári jelzetek segítik. A könyvtár rendelkezésére áll 4 db számítógép, melyek segítségével a diákok kereshetnek illetve az interneten a tanulmányi munkájukhoz kapcsolódó oldalakon, valamint hamarosan a Szirén online-katalógusban.

 

A könyvtárhasználat szabályai:

 • A kölcsönzés minden beiratkozott olvasó részére (az iskola tanulói, tanárai és dolgozói) számára díjtalan.
 • Tanároknak a tanév végéig tart a kölcsönzés.
 • A kézikönyvtár köteteit csak helyben lehet használni. Ettől eltérően járunk el, ha a tanulók tanórára, a nevelők pedig órai felkészüléshez (hétvégére, vagy a könyvtár zárásától nyitásig) kölcsönzik a könyveket.
 • A számítógépeket csak nevelői felügyelet mellett vehetik igényben a tanulók.
 • Az erősen megrongálódott vagy elvesztett dokumentumokat a mindenkori beszerzési áron kell megtéríteni.
 • A könyvtárban csak a könyvtáros vagy más nevelő felügyelete mellett tartózkodhat tanuló, és viselkedésével nem zavarhatja a többiek munkáját. A könyvtárba ételt és italt behozni tilos!

 

A könyvtári állomány

Jelenleg könyvtárunk állománya mintegy 12 000 könyvtári dokumentum, melynek többsége könyv, de vannak audiovizuális multimédiás kép- és hangzóanyagaink is. Az állomány számítógépre való felvitele folyamatos, az újonnan nyilvántartásba kerülő dokumentumok már számítógépes nyilvántartásba kerülnek. A számítógépes adatbázisunk tehát folyamatosan bővül, ezáltal is segítve a sokkal egyszerűbb, gyorsabb tájékoztatást. A könyvtári állomány gyűjtőköréről, a rendelkező jogszabályokról részletesebb áttekintést a könyvtár szervezeti és működési szabályzata ad.

Hivatalos dokumentumok:

 • Gyűjtőköri szabályzat
 • Szervezeti működési szabályzat

 

Nyitva tartás:

A 2019 /20-es tanévben a következő időpontokban van nyitva a könyvtár:

-hétfő: 6-9. óra
-kedd: 7-9. óra
-szerda: 6. és 8 – 9. óra
-csütörtök: 7-8. óra
-péntek: 6 -7. óra

 

Szolgáltatásaink:

 • Helyben használat
 • Kölcsönzés:
  • könyvek, videokazetták, dvd-k
  • kölcsönzési idő: 3 hét
   • alkalmanként 1. osztályosoknak 1,
   • 2-3-4. osztályosoknak 2,
   • 5-8. osztályosoknak 3 db dokumentum kölcsönözhető, majd az két alkalommal meghosszabbítható.
 • Tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, irodalomkutatás
 • Könyvtárhasználati foglalkozások
 • Ingyen tankönyvek kölcsönzése (jogosultság alapján)
 • Számítógépes információs szolgáltatások
 • Ingyenes internet szolgáltatás

Könyvtárunk nem nyilvános, az iskola diákjainak és dolgozóinak ingyenes.

 

Linkajánló

KicsiknekHa szereted a meséket és a játékokat érdemes megtekintened az alábbi oldalakat:


Egy kis segítség a szülők számára is, hogy mit érdemes olvasni:


„Nagyobbaknak” tanároknak és diákoknak egyaránt: 
könyvtárak oldalai:


Oldalak, melyeken a tanulmányaidhoz is hasznos információkat találsz:


Könyvtárosoknak: