Amennyiben, kattintson IDE

Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásról a 2014-15-ös tanévre vonatkozóan « Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leendő elsősöknek

Határtalanul

Energiahatékony Iskola 2019

Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

eKréta belépés

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

Fenntarthatósági témahét

Tájékoztató az iskolai tankönyvellátásról a 2014-15-ös tanévre vonatkozóan

Tisztelt Szülők!

Ingyenes tankönyvellátás 2014. szeptember 1-jétől az első és második évfolyamon lesz, vagyis az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket ebbe az osztályba járó tanulók részére.
Ezen kívül rászorultsági alapon iskolánkban a 3.-8. évfolyamon továbbra is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást, és a szülők részére az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. EMMI rendeletben foglaltak alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:
A nappali rendszerű oktatásban részvevő tanuló számára a köznevelési törvény szerint ingyenes tankönyvet köteles biztosítani az iskola, ha a tanuló:

  1. tartósan beteg.
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és az erre jogosító – érvényes – igazolást az igénylés mellé csatolta.

A kedvezményre való jogosultság az alábbi okmányokkal igazolható:

  • családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (postai igazolószelvény vagy pénzintézeti számlakivonat),
  • tartós beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
  • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

A januári felmérés a tankönyvek megrendeléséhez szükséges, de a jogosultságot a tankönyv átvételénél is igazolni kell, ha az a hatályát veszti!
Iskolánk az ingyenes tankönyvellátást az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett újonnan vásárolt, illetve visszahozott (használt) tankönyvek kölcsönzésével biztosítja a jogosultak számára. Ezek az iskola tulajdonát képezik, ezért épségüket meg kell óvniuk. A könyvtárból kölcsönzött tankönyvek addig állnak a tanulók rendelkezésére, amíg az adott tárgyból a helyi tanterv alapján felkészítés folyik.  A tankönyvet a tanulóknak az iskolai jogviszony megszűnésekor vissza kell adniuk.

Szeged, 2014. január 25.

Comments are closed.