Amennyiben, kattintson IDE

Könyvtári hírek « Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leendő elsősöknek

Határtalanul

Energiahatékony Iskola 2019

Alapítvány

Adószámunk (az 1%-os felajánláshoz): A szegedi Tarjánváros III. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány 19083632-1-06
Rendelkező nyilatkozat

eKréta belépés

NTP-TV-13 pályázat

emmi-logo

emmi-logo

ofi-logo

ofi-logo

Sakkpalota program

Ökoiskola

Fenntarthatósági témahét

Könyvtári hírek


Itt található az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező olvasmányok listája. 2018/2019

 


 

Itt található az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező olvasmányok listája. 2017/2018


Itt található az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező olvasmányok listája. 2016/2017


Könyvtári nyitvatartás

Hétfőtől péntekig minden nap az 5 – 6 – 7. órában vagyunk nyitva.


Kedves Szülők!

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a nyári szünetben folyamatosan kísérjék figyelemmel az iskola honlapját és az iskola bejáratán elhelyezett hirdetményeket a tankönyvvel kapcsolatban!

Az ingyen tankönyvek visszavételének időpontjai:

Június 8. (szerda) 13:00 – 16:30 –ig, 7-8. évfolyam,
Június 9. (csütörtök) 13:00 – 16:30 –ig, 5-6. évfolyam.
A tanév elején hazavitt könyvtári nyilatkozatok alapján minden szülő tájékozódhat, hogy mely tankönyveket kell visszahoznia gyermekének. Ezen kívül az osztályfőnökök is tájékoztatják az érintett tanulókat.

A 2016/2017–es tanévre a tankönyvátvétel várható időpontja augusztus utolsó hetében lesz.

Tisztelettel:
Muzsnyai Nikolett
Tankönyvfelelős


Kedves Szülők!

A 2016/2017-es tanévben is kedvezményes tankönyvellátásban részesülhetnek a törvény szerint a:

 • tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók (erről szakorvosi igazolás szükséges, vagy a magasabb családi pótlék folyósításáról szóló igazolás);
 • három- vagy többgyermekes családban élő gyermekek (ehhez családonként 1 példányban kell leadni a nyilatkozatot az eltartott gyermekekről, és a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás is szükséges);
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók (az erről szóló határozat másolata szükséges). Ez utóbbi kedvezményt a lakóhely szerinti önkormányzatnál lehet igényelni (ott adnak tájékoztatást, milyen iratokat szükséges hozzá benyújtani).
 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (az erről szóló határozat másolata szükséges).

A nagycsaládosoknak szóló nyilatkozatot az igénylőlaphoz csatolva kapják meg. A családban élő 18. életévüket betöltött tanulókról iskolalátogatási, ill. hallgatói jogviszony-igazolás szükséges! Ha valamelyik gyermek csak 2016 őszén szeretné megkezdeni tanulmányait a felsőoktatásban, kérem, azt is tüntessék fel a nyilatkozaton, úgy, hogy egyértelmű legyen, még nem jár oda! (Ha nyáron kiderül, hogy fölvették, kérjük, azt jelezzék az iskolának.)

Azok a szülők, akik kitöltéskor elrontottak valamit az „Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz” elnevezésű nyomtatványon, az iskola honlapjáról újból letölthetik a nyomtatványt.

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani, azaz az 5–8. osztályig minden tankönyvet (szeptembertől júniusig) kölcsönöznek a gyerekek. A tanév végén a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket visszakérjük, a munkafüzetek a tanulóknál maradnak. Azok, akik év közben váltanak iskolát, a teljes tankönyvcsomagot kötelesek leadni az iskola könyvtárában.

Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azokat a tanév végén pótolni kell.

A kedvezményre való jogosultság igazolása még nem elég, hogy ingyen tankönyvet kapjon a gyermek, ehhez le kell adni egy igénylőlapot is. Kérjük, hogy a mellékelt „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz” nevű nyomtatványt csak azok töltsék ki, akik jogosultak, és szeretnék igénybe venni a könyvtárból kölcsönözhető ingyen tankönyv lehetőségét. (A szülői aláírást ne felejtsék el! A korábbi évekhez képest most két helyen kell aláírniuk az igénylőlapon.)

Az „Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz” és az ahhoz tartozó mellékletek és igazolások leadási határideje: 2016. február 25-e, csütörtök; melyet gyermeke osztályfőnökének kell leadnia!

Tisztelettel:
Muzsnyai Nikolett
tankönyvfelelős

Letölthető nyomtatványok:
Nyilatkozat az eltartott gyermekekről a 2016-2017-es tanévre
Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz
Nyilatkozat diákigazolvány hiányáról

 


Tájékoztató a szülőknek a 2016/2017 -os tanévre megrendelt tankönyvekről (pdf)


Az iskola könyvtári állományából kölcsönözhető tankönyvek, munkafüzetek jegyzéke 2015-2016 tanévre (pdf)


Ajándékozz könyvet a könyvtárnak!

Ajándékozz könyvet a könyvtárnak!

(A képre kattintva nagyobb méretben jelenik meg.)

 


A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:

 •  az első év végére legfeljebb 25 %-os
 • a második év végére legfeljebb 50 %-os
 • a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
 • a  negyedik év végére 100 %-os lehet.

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt megtéríteni.

Módjai:

 • ugyanolyan könyv beszerzése
 • anyagi kártérítés.

Ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak az érvényes tankönyvjegyzéken szereplő vételár amortizációnak megfelelő hányadát kell kifizetnie. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtárostanár feladata. Vitás esetben az igazgató dönt.

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie:

 • az első év végén a tankönyv árának 75 %-át
 • a második év végén a tankönyv árának 50 %-át
 • a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át

Meg kell téríteni a tankönyv árát hanyag kezelés, elvesztés vagy szándékos rongálás esetén. A kártérítés módjáról és mértékéről jogszabály nem rendelkezik, egyedileg kell meghatározni. Ha a tanuló kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget, a következő tanévben az iskolai könyvtárból nem kaphat ingyenesen tankönyvet, illetve tanulói jogviszonya megszűnésekor a könyvek kifizetésére kötelezhető.

Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tankönyveket köteles visszaadni.

Ha a tanuló a használati idő letelte után ezeket a tankönyveket meg kívánja vásárolni, a vételár megállapításakor ugyanúgy kell eljárni, mint a kártérítés esetén.

Nem kell megtéríteni a könyv árát a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenés esetén.